دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-205 
2. بررسی تغییرات قائم دمای پتانسیل در چند دوره بحرانی آلودگی هوای تهران

صفحه 13-24

طاهره قسامی؛ علی‌اکبر بیدختی؛ عبدالله صداقت کردار؛ فاطمه صحرائیان


8. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهر یزد

صفحه 87-100

محمد پناهنده؛ نیلوفر عابدین زاده؛ مکرم روانبخش


9. بررسی ساختار و عملکرد سازمان های غیردولتی زیست محیطی و نقش آن ها در فرآیند توسعه شهری استان تهران

صفحه 101-112

اکرم الملوک لاهیجانیان؛ رضا ارجمندی؛ ناصر محرم نژاد؛ مجتبی جمشیدی دلجو


13. ارزیابی غلظت جیوه در موی دندان پزشکان و بررسی عوامل موثر بر آن

صفحه 149-160

قاسم ذوالفقاری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری؛ سقراط فقیه زاده