دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 105، اردیبهشت 1400، صفحه 1-300 
بهینه‌سازی اثرات زیست‌محیطی ناشی از صنعت ساخت‌وساز با چندین حالت اجرایی فعالیت‌ها: روش ماتریس لئوپولد ایرانی

صفحه 161-175

10.30495/jest.2021.49836.4937

سیدعلی بنی هاشمی؛ محمد خلیل زاده؛ علیرضا شهرکی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ سید سعیدرضا احمدی زاده


تحلیل گرادیانت شهری- روستایی سیمای سرزمین کلان‌شهر تهران (سال 2008 و 2018 میلادی)

صفحه 177-191

10.30495/jest.2021.53319.5097

گل آذین رادین مجد؛ سید علی جوزی؛ رخشاد حجازی؛ محمد جواد امیری؛ حمید رضا غفار زاده