دوره و شماره: دوره 23، شماره 6 - شماره پیاپی 109، شهریور 1400، صفحه 1-287 
پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مختاران به منظور آبیاری با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP)

صفحه 33-46

10.30495/jest.2022.34181.4157

اصلان اگدرنژاد؛ نیاز علی ابراهیمی پاک؛ هادی محمدی والا؛ زهرا قربانی؛ محسن احمدی


تحلیل زمانی و مکانی وقوع گرد و غبار در استان لرستان

صفحه 57-70

10.22034/jest.2021.53171.5086

رضا چمن پیرا؛ ابراهیم کریمی سنگچینی؛ علی اکبر نوروزی


چگونگی وضعیت ترابری و نگه‌داشت شاخص آلودگی اشرشیاکولی با سطوح شوری مختلف در ستون اشباع

صفحه 71-83

10.30495/jest.2022.28580.3736

سحر اخوان؛ سهیلا ابراهیمی؛ مریم نوابیان؛ محمود شعبانپور؛ علی مجتهدی؛ علیرضا موحدی نایینی


بررسی منحنی کوزنتس زیست‌محیطی برای انتشار گاز N2O در ایران با مدل ARDL

صفحه 175-186

10.30495/jest.2022.57018.5232

مهدی صادقی شاهدانی؛ علی اکبر محمدی سمچولی؛ محمدجواد رستگاری کوپائی