دوره و شماره: دوره 23، شماره 10 - شماره پیاپی 113، دی 1400، صفحه 1-250 
مقایسه جاذب های معدنی و آلی بر پایه پلیمر زیست سازگار درحذف کدورت آب

صفحه 47-60

10.30495/jest.2022.57572.5245

مریم خائف؛ افشار علی حسینی؛ سیدامین میر محمدی؛ فرهاد امانی زاده فینی


بررسی فرآیندهای تصفیه پساب کاستیک دورریز پالایشگاه نفت بندرعباس

صفحه 179-191

10.30495/jest.2021.61154.5406

رقیه علمی؛ آرزو نجائی؛ امیر فرشی؛ محمد ابراهیم رمضانی؛ ابراهیم علایی


مرگ و میر درختان در فاز تحولی تشکیل روشنه در روند تحول توده‌های راش (مطالعه موردی جنگل‌های اسالم)

صفحه 246-259

10.30495/jest.2022.24723.3380

زینب پورقلی؛ صدیقه غنایی؛ فریبرز ایراندوست؛ کیومرث سفیدی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ فرشاد کیوان بهجو