دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 116، فروردین 1401، صفحه 1-300 
تدوین سناریوهای مطلوب بازآفرینی خلاق بافت تاریخی شهر گرگان

صفحه 27-38

10.30495/jest.2019.46146.4769

کاظم تقی نژاد؛ سعید یزدانی؛ علی رضا شیخ الاسلامی؛ عباس ملک حسینی


ارزیابی اثر پیگمالیون در حمایت از سبز بودن محصولات مواد غذایی

صفحه 247-262

10.30495/jest.2022.64761.5583

مجید صبوری؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ محمدرضا عبدلی؛ یعقوب علوی متین؛ مهدی زینالی