دوره و شماره: دوره 24، شماره 9 - شماره پیاپی 124، آذر 1401، صفحه 1-250 
واکاوی آوای اثربخش حسابرسان داخلی در افشای عملکردهای زیست‌محیطی

صفحه 1-16

10.30495/jest.2023.67056.5674

عبداله حسن پور درزی؛ زهرا پورزمانی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ آزیتا جهانشاد


معیارهای حقوقی بیمه حیات وحش و جبران خسارات ناشی از آن

صفحه 17-31

10.22034/jest.2019.45796.4759

مدریک پیرصاحب؛ منصور پورنوری؛ شیرین شیرازیان؛ داریوش کریمی