دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 128، فروردین 1402، صفحه 1-200 
تاثیر غشانانوساختار بر عملکرد مدل های فیزیکی استحصال انرژی از گرادیان شوری در رودخانه اروند

صفحه 81-94

10.30495/jest.2022.67097.5676

سمیه خدادادیان الیکایی؛ کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ افشین محسنی آراسته


آثار اقتصادی و زیست محیطی موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn-E

صفحه 141-152

10.30495/jest.2022.60702.5420

یاسر بلاغی اینالو؛ مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی