دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 130، خرداد 1402، صفحه 1-250 
ارائه‌ مدل موفقیت توسعه محصولات جدید با رویکرد ارزیابی محصولات سبز در صنایع غذایی

صفحه 123-140

10.30495/jest.2023.70034.5768

محد صادق دهقان بهرغانی؛ حسن دهقان دهنوی؛ محمد رضا دهقانی اشکذری؛ مهدی اکابری تفتی