دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-385 
بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا

صفحه 1-10

امیر حسام حسنی؛ امیر حسین جاوید؛ علی ترابیان؛ سید مرتضی حسینیان؛ امیر حیات بخش


ارزیابی خطر صنعت نساجی بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی

صفحه 11-24

مریم محمدی روزبهانی؛ پروین نصیری؛ احمدرضا فرزانه نژاد


بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد

صفحه 25-40

رسول یاراحمدی؛ سید باقر مرتضوی؛ محمدرضا امید خواه؛ حسن اصیلیان؛ علی خوانین


مدیریت بازیافت شیشه در شهر تهران

صفحه 41-50

قاسم علی عمرانی؛ سید مسعود منوری؛ سید علی جوزی؛ ندا زمانی


تاثیرآلودگی هوا برغلظت عناصر سنگین در خاک پارک ملت

صفحه 51-64

عبدالرضا کرباسی؛ فرامرز معطر؛ مسعود منوری؛ سعیده سادات مسیبی


بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس

صفحه 65-74

نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ جاسم سواری؛ امیرحسام حسنی؛ قدرت لله شمس خرم‌آبادی


کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب

صفحه 109-116

سید مصطفی خضری؛ نبی الله منصوری؛ فریده عتابی؛ آزاده صدقی نیا


تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه‌های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته

صفحه 139-148

فرشید قربانی؛ حبیب اله یونسی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری؛ ملیحه امینی؛ علی دانشی


پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز

صفحه 173-184

سید باقر حسینی؛ راضیه رضازاده؛ محمد باقری؛ حمید رضا عظمتی؛ عبدالحمید قنبران