دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1386 
مطالعه آزمایشگاه حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا

صفحه 11-18

یاسمن بابایی؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ فرشته قاسم زاده؛ محمدحسین ارباب زوار


بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران

صفحه 19-28

رضا ارجمندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ رکسانا موگویی


بررسی اثرات سولفات روی بر بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

صفحه 29-36

طاهره ناجی؛ شیلا صفائیان؛ مینا رستمی؛ مهرناز صبرجو


امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام

صفحه 55-64

پریا امیریان؛ ناصر طالب بیدختی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ رامین نبی زاده


مدیریت زیست محیطی زائدات جامد صنایع سنگبری مطالعه موردی استان قم

صفحه 65-74

محمد مسافری؛ محمد فهیمی نیا؛ رامین نبی زاده


تثبیت و جامدسازی فن حاصل از صنایع آبکاری با استفاده از مصالح ساختمانی

صفحه 75-84

وحید شاپوری؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ تقی عبادی


بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران

صفحه 85-94

برهان ریاضی؛ ناصر قاسمی؛ فرهاد دبیری؛ الهه پورکریمی


مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی

صفحه 103-123

یوسف زین العابدین؛ حمیدرضا پاک نژاد متکی