دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 1-120 
1. مدل ریاضی رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب های شور

صفحه 2-15

مهدی برقعی؛ امیرحسام حسنی؛ نسرین امانی؛ امیرحسین جاوید


2. ارزیابی آلودگی صدا در مدارس بخش مرکزی شهرستان کرج

صفحه 16-29

پروین نصیری؛ مجید عباس پور؛ محمود محمودی؛ اصغر بابایی


3. تعیین بقایای حشره کش دیمتوات بر روی محصول خیار ( استان فارس ) 1383

صفحه 30-35

منصوره شایقی؛ معصومه حسینی؛ محمد ابطحی


8. بررسی وضعیت لاک پشت فراتی Raftus euphraticus و زیستگاه آن در ایران

صفحه 74-85

محمود کرمی؛ ارتان تاسکاواک؛ برهان ریاضی؛ هانیه غفاری


9. منافع دولت ها در مناطق مختلف دریاها ( نوشتار تحلیلی )

صفحه 86-115

زهرا پیشگاهی فرد؛ یوسف زین العابدین عموقین