دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1384، صفحه 1-120 
بررسی روشهای تصفیه پساب صنایع تولید ورق قلع اندود و گالوانیزه

صفحه 2-11

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ لیلا اوشک سرائی


بررسی ضریب تضعیف نور لیزر در نمونه آبهای مختلف

صفحه 24-35

دینا ایزدی؛ فرشته حاج اسماعیل بیگی؛ حسین مروتی


مطالعه حذف ماده رنگزای زرد قلیایی 2 موجود در آبهای آلوده به روش انعقاد الکتریکی در یک راکتور غیرپیوسته

صفحه 66-77

مرتضی کاشفی الاصل؛ مرتضی خسروی؛ رضا مرندی؛ کامبیز سیدی؛ علیرضا ختایی


بررسی نوع و میزان سموم سنواتی موجود در انبارهای کشور

صفحه 78-98

تقی عبادی؛ لیندا یادگاریان؛ محمدرضا ذوالفقار پور؛ پروین فرشچی؛ پگاه فلاحی


بررسی فلور دیاتومه ای رودخانه جاجرود

صفحه 98-113

فاطمه جمالو؛ فتح اله فلاحیان؛ طاهره نژاد ستاری؛ احمد مجد