دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-198 
جذب و پراکنده کردن لکۀ نفتی توسط پرلیت اصلاح شده با امولسیفایر

صفحه 1-10

افشار علی حسینی؛ وحید تقی خانی؛ داریوش باستانی؛ علی اکبر سیف کردی


بررسی امکان حذف آلومینیوم و سولفات از پساب صنایع آندایزینگ با استفاده از نانوفیلتراسیون

صفحه 11-21

شهاب فرج اللهی؛ علی ترابیان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی اصغر قدیم خانی؛ علی محمدپور؛ نسیم زارع؛ مهدی جانقربان