دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-123 
بررسی توانChenopodium album در جذب و تجمع سزیم پایدار

صفحه 1-11

سید مهدی برقعی؛ رضا ارجمندی؛ رکسانا موگوئی


پیش بینی وضعیت آلودگی صوتی در زیرگذرهای حیات وحش در حال احداث در پارک ملی خجیر

صفحه 13-22

مینو مشتاقی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی؛ زهره کسمایی؛ زهرا سماعی


بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان به روش برکه های تثبیت

صفحه 23-30

ایران برایی؛ مهدی فرزادکیا؛ نعمت الله جعفرزاده؛ منصور محمدی


تعیین کارایی و سازوکار حذف مواد رنگزای Acid Orange 7 (AO7) و Reactive Black 5 (RB5) با استفاده از پودر آهن از محیط های آبی: مطالعه سنتیک

صفحه 43-52

علیرضا رحمانی؛ منصور ضرابی؛ محمد رضا سمرقندی؛ عباس افخمی؛ سعید عزیزیان؛ حمیدرضا غفاری


مطالعه فون مارهای غرب استان گلستان

صفحه 117-123

مینا رمضانی؛ حاجی قلی کمی؛ ناهید احمد پناه