دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 1-164 
ارزیابی تغییرات اقلیم و پیش بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی ایران در دهه آینده

صفحه 1-12

اندیشه شیعه بیگی؛ مجید عباسپور؛ محمد سلطانیه؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ زهرا عابدی


تأثیر زمان ماند و دما بر کارایی سیستم برکه ی تثبیت در تصفیه فاضلاب نفت

صفحه 13-24

عبداله درگاهی؛ مقداد پیرصاحب؛ محمدتقی سوادپور؛ مرتضی عالیقدری؛ مهرداد فرخی


ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز

صفحه 39-54

سعید باقریفام؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی؛ سمانه اکبرزاده؛ علی متدین


بررسی برخی ویژگی‌های کیفی و غلظت عناصر سنگین در لجن فاضلاب خشک شده تصفیه‌خانه شاهین‌شهر اصفهان

صفحه 55-66

حمیدرضا رحمانی؛ مسعود معیری؛ زهره مظاهری کوهانستانی؛ نرجس خدابخش؛ حسین شریفی


تعیین حقابه زیست محیطی تالاب میانکاله

صفحه 101-109

سارا تقوی کلجاهی؛ برهان ریاضی ریاضی؛ لعبت تقوی