دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1378، صفحه 1-90 
ارزیابی پخش میکروارگانیسم در اتمسفر با مدل های گوسی و غیرگوسی

صفحه 1-22

مجید عباسپور؛ سید احمد میرزایی؛ یدالله دانش


تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)

صفحه 1-22

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ کرامت الله ایماندل


ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و نیروگاه آبی گتوند علیا

صفحه 35-42

بیژن مقصودلو کمالی؛ سید محمود شریعت


جذب نیکل و سرب به وسیله گیاه آزولا فیلیکولوئیدس

صفحه 43-52

کرامت الله ایماندل؛ مجید مجید عباسپور؛ فرزام بابایی


گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال 1378

صفحه 63-77

عباس اسماعیلی ساری؛ صابر خدابنده؛ بهروز ابطحی؛ جعفر سیف آبادی؛ هادی ارشاد


ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

صفحه 78-88

فرامرز معطر؛ مجید عباسپور؛ محمود شریعت؛ سرور اعظم کیایی نژاد