نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب زی پروری بررسی روند توسعه جهانی آب زی پروری و اثرات آن در کاهش فشار بر ذخایر دریایی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 85-96]
 • آبیک بررسی آثار گردوغبار ناشی از صنایع سیمان برتنوع وتراکم پوشش گیاهی مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 107-120]
 • آبکاری ارزیابی فنی اقتصادی و زیست¬محیطی روش های تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری به روش AHP [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 107-116]
 • آب های ساحلی بررسی کیفیت آب های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از شاخص های OECD و TRIX [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 193-204]
 • آب و هوا عوامل موثر بر پراکنش و فراوانی پرندگان در پارک ملی کلاه قاضی و پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 121-130]
 • آجر بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از لجن واحدهای آنودایزینگ آلومینیوم وارایه راهکارهای مناسب [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • آجر نسوز بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از لجن واحدهای آنودایزینگ آلومینیوم وارایه راهکارهای مناسب [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • آسیب شناسی بافتی کبد بررسی اثر سمیت آمونیاک بر بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 131-148]
 • آلایندگی خودرو تهیه نانو صابون کولین استئارات به همراه فعال کننده سطحی وافزودن آن به بنزین جهت کاهش آلایندگی خودرو و جلوگیری از ایجاد رسوبات در موتور [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 417-426]
 • آلاینده CO پیشنهاد بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران در خصوص منواکسید کربن [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 51-60]
 • آلاینده های زیست محیطی بررسی وضعیت مدیریت بهره وری سبز در بخش غیر دولتی (مطالعه موردی شرکت هواپیمایی آسمان) [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 59-70]
 • آلودگی خاک بررسی منشأ و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 29-42]
 • آلودگی صوتی ارزیابی خطر صنعت نساجی بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 11-24]
 • آلودگی محیط زیست بررسی کارآیی سیستم های کنترل کننده ذرات معلق و تعیین میزان انتشار در کارخانجات آسفالت مشهد [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • آلودگی نفتی خاک ارایه مدل ریاضی به منظور بررسی فرآیند گیاه پالایی خاک های آلوده به مواد نفتی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 75-94]
 • آلودگی هیدروکربنی بررسی آلودگی‌های ناشی از پمپ بنزین های سطح شهر تهران بر روان آب های سطحی اطراف پمپ بنزین ها [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 387-397]
 • آلودگی هوا بررسی کارآیی سیستم های کنترل کننده ذرات معلق و تعیین میزان انتشار در کارخانجات آسفالت مشهد [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • آلودگی هوا ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انر‍ژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 15-24]
 • آلودگی هوا تولید مبدل کاتالیستی برای خودروی دوگانه سوز روآ و مقایسه آن با مبدل های کاتالیستی وارداتی ایران خودرو [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 87-96]
 • آمونیاک بررسی اثر سمیت آمونیاک بر بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 131-148]
 • آنالیز خوشه ای بررسی منشأ و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 29-42]
 • آنالیز ریسک بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 1-14]
 • آنتراسن اصلاح زیستی آنتراسن در حوزه آبی جزیره سیری خلیج فارس با رویکرد ایمنی زیستی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 257-268]
 • آندایزینگ آلومینیوم کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 109-116]
 • آنودایزینگ آلومینیوم بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از لجن واحدهای آنودایزینگ آلومینیوم وارایه راهکارهای مناسب [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]

ا

 • اتانول تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه‌های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 139-148]
 • اثرات زیست محیطی بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از لجن واحدهای آنودایزینگ آلومینیوم وارایه راهکارهای مناسب [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • اثرات کاربری زمین و حمل و نقل عمومی بر یکدیگر بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 249-268]
 • ارتعاشات زمینی کنترل ارتعاشات محیطی القا شده به انسان با روش Trench Barrier [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 53-60]
 • ارزیابی پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 173-184]
 • ارزیابی بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از لجن واحدهای آنودایزینگ آلومینیوم وارایه راهکارهای مناسب [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • ارزیابی توان اکولوژیک طراحی مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی(مطالعه موردی:منطقه ۲۲شهرتهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 127-138]
 • ارزیابی خسارات کشاورزی ارزیابی خسارات کشاورزی ناشی از سیلاب با استفاده از مدل سازی HEC-RAS و ARC View [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 95-108]
 • ارزیابی خطر ارزیابی خطر صنعت نساجی بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 11-24]
 • ارزیابی ریسک بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 1-14]
 • ایزوترم جذب جذب جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]
 • اسید سولفوریک کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 109-116]
 • اسکرابر کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 109-116]
 • اسکرابر تر بررسی کارآیی سیستم های کنترل کننده ذرات معلق و تعیین میزان انتشار در کارخانجات آسفالت مشهد [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • اصول جنگل بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت های اجرای اصول جنگل در جنگل های شمال ایران (ریو تا ژوهانسبورگ) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 149-172]
 • اصول حقوق بین الملل محیط زیست بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 227-236]
 • اقتصاد محیط زیست بررسی طرح تفکیک در مبدا (منطبق با نظام فنی) از دیدگاه اقتصاد محیط زیست و مقایسه آن با طرح سنتی (مطالعه موردی:منطقه 20 تهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 117-126]
 • اکسیدزیرکونیم تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]
 • اکسیدهای نیتروژن تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]
 • اکسیدهای نیتروژن بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • الکترولیز ارایۀ الگوریتم نوین طراحی توأم با مدل سازی و ارزیابی مقایسه ای برای سیستم های مرکب پیل سوختی تولید مجدد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 399-416]
 • امواج ریلی کنترل ارتعاشات محیطی القا شده به انسان با روش Trench Barrier [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 53-60]
 • انتخاب تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ارزیابی فنی اقتصادی و زیست¬محیطی روش های تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری به روش AHP [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 107-116]
 • انتقال و جذب گیاه اثر مصرف لجن فاضلاب و کلرید کادمیوم بر انتقال این عنصر در خاک و جذب آن به وسیله گیاه [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 47-58]
 • اندازه گیری خوردگی بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 65-74]
 • انرژی بررسی وضعیت مدیریت بهره وری سبز در بخش غیر دولتی (مطالعه موردی شرکت هواپیمایی آسمان) [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 59-70]
 • انقراض بررسی روند توسعه جهانی آب زی پروری و اثرات آن در کاهش فشار بر ذخایر دریایی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 85-96]
 • اهواز بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 65-74]

ب

 • بار آلی - پروپیلن گلیکول - تصفیه بیولوژیکی - رشد چسبیده - لجن فعال مقایسه کارایی راکتور لجن فعال دارای بستر ثابت و لجن فعال متعارف در تصفیه پساب های صنعتی آلوده به پروپیلن گلیکول [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 97-110]
 • بار حرارتی سیستم های ترکیبی خورشیدی راه حلی نوین برای گرمایش در ساختمان ها [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 15-28]
 • بازیافت مدیریت بازیافت شیشه در شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 41-50]
 • بازیافت شناخت منابع تولید زباله های صنعتی و راهکارهای بازیافت در منطقه خزر [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 227-236]
 • باکتری های مقاوم به جیوه بررسی توانایی باکتری های رودخانة کر درحذف بیولوژیکی جیوه [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 97-106]
 • برنامه ریزی لزوم مدیریت کیفیت رودخانه جاجرود [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 119-130]
 • برنامه ریزی برنامه ریزی محیط زیست با روش فرآیند برنامه ریزی و GIS مطالعه موردی: دهستان کهک [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 73-84]
 • بستر ثابت بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]
 • بنزین تهیه نانو صابون کولین استئارات به همراه فعال کننده سطحی وافزودن آن به بنزین جهت کاهش آلایندگی خودرو و جلوگیری از ایجاد رسوبات در موتور [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 417-426]
 • بهداشت و محیط‌زیست بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 1-14]
 • بهره وری سبز بررسی وضعیت مدیریت بهره وری سبز در بخش غیر دولتی (مطالعه موردی شرکت هواپیمایی آسمان) [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 59-70]
 • بهینه سازی بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر حذف بیولوژیکی غلظت های بالا از فلزات مس II و نیکل II با استفاده از راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 180-191]
 • بیوگاز مقایسه میان تصفیه پذیری بی هوازی شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهری حاوی سوبسترای کل و محلول [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 31-38]

پ

 • پایداری زیست محیطی پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 173-184]
 • پارک ملی کلاه قاضی عوامل موثر بر پراکنش و فراوانی پرندگان در پارک ملی کلاه قاضی و پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 121-130]
 • پتروپارس بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 1-14]
 • پراکنش و فراوانی پرندگان عوامل موثر بر پراکنش و فراوانی پرندگان در پارک ملی کلاه قاضی و پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 121-130]
 • پروسکایت تولید مبدل کاتالیستی برای خودروی دوگانه سوز روآ و مقایسه آن با مبدل های کاتالیستی وارداتی ایران خودرو [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 87-96]
 • پساب های محتوی مواد رنگی مطالعه تجزیه فتوکاتالیزوری رنگ‌زاهای راکتیو از پساب های نساجی: مدل‌سازی عددی اجزای محدود و کارهای تجربی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 117-128]
 • پستی و بلندی عوامل موثر بر پراکنش و فراوانی پرندگان در پارک ملی کلاه قاضی و پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 121-130]
 • پسماند صنعتی شناخت منابع تولید زباله های صنعتی و راهکارهای بازیافت در منطقه خزر [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 227-236]
 • پلاسمای سرد بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • پیل سوختی تولید مجدد ارایۀ الگوریتم نوین طراحی توأم با مدل سازی و ارزیابی مقایسه ای برای سیستم های مرکب پیل سوختی تولید مجدد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 399-416]
 • پناهگاه حیات وحش موته عوامل موثر بر پراکنش و فراوانی پرندگان در پارک ملی کلاه قاضی و پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 121-130]
 • پوشش گیاهی بررسی آثار گردوغبار ناشی از صنایع سیمان برتنوع وتراکم پوشش گیاهی مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 107-120]
 • پوشش گیاهی عوامل موثر بر پراکنش و فراوانی پرندگان در پارک ملی کلاه قاضی و پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 121-130]

ت

 • تبخیر از سطح خاک لخت بررسی اعتبـار مدل های ریاضی و رایانه ای تخمین تبخیر غیرماندگار از سطح خاک لخت توسط عملیات میـدانی سنجش تبخیـر [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 129-136]
 • تبخیر غیرماندگار بررسی اعتبـار مدل های ریاضی و رایانه ای تخمین تبخیر غیرماندگار از سطح خاک لخت توسط عملیات میـدانی سنجش تبخیـر [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 129-136]
 • تبریز پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 173-184]
 • تجزیه زیستی اصلاح زیستی آنتراسن در حوزه آبی جزیره سیری خلیج فارس با رویکرد ایمنی زیستی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 257-268]
 • تحلیل چندهدفی بررسی توسعه پایدار حمل‌ونقل در ایران با استفاده از تحلیل چندهدفی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 33-46]
 • تحلیل داده- ستانده بررسی آلایندگی زیست محیطی صنایع کشور با استفاده از رویکرد داده- ستانده (مورد خاصِ دی اکسید کربن) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 77-92]
 • تخلیه بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • تصفیه بی هوازی مقایسه میان تصفیه پذیری بی هوازی شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهری حاوی سوبسترای کل و محلول [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 31-38]
 • تصفیه فاضلاب ارزیابی فنی اقتصادی و زیست¬محیطی روش های تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری به روش AHP [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 107-116]
 • تصفیه فتوکاتالیزوری مطالعه تجزیه فتوکاتالیزوری رنگ‌زاهای راکتیو از پساب های نساجی: مدل‌سازی عددی اجزای محدود و کارهای تجربی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 117-128]
 • تصفیه گازهای خروجی از دودکش امکان سنجی استفاده از فن آوری تابش موج الکترونی (EBDS) برای تصفیه و کنترل آلاینده های حاصل از دودکش واحدهای صنعتی و حذف همزمان گازهای NOx و SO2 [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 1-14]
 • تفکیک در مبدا بررسی طرح تفکیک در مبدا (منطبق با نظام فنی) از دیدگاه اقتصاد محیط زیست و مقایسه آن با طرح سنتی (مطالعه موردی:منطقه 20 تهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 117-126]
 • تقاضای سفر بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 249-268]
 • تقاضا و مصرف سوخت در بخش حمل ونقل ریلی پیش بینی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل های ساختاری، سری زمانی و سیستم شبکه های عصبی-فازی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • تنوع بررسی آثار گردوغبار ناشی از صنایع سیمان برتنوع وتراکم پوشش گیاهی مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 107-120]
 • تهران مطالعه غلظت سرب موجود در هوای منطقه یک تهران در سال 1386 [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 93-106]
 • تهران مدیریت بازیافت شیشه در شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 41-50]
 • توسعه پایدار بررسی توسعه پایدار حمل‌ونقل در ایران با استفاده از تحلیل چندهدفی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 33-46]
 • توسعه پایدار بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 227-236]
 • توسعه حمل ونقل مدار بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 249-268]
 • تولید بررسی روند توسعه جهانی آب زی پروری و اثرات آن در کاهش فشار بر ذخایر دریایی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 85-96]

ج

 • جایگاه سوخت رسانی بررسی آلودگی‌های ناشی از پمپ بنزین های سطح شهر تهران بر روان آب های سطحی اطراف پمپ بنزین ها [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 387-397]
 • جذب سطحی جذب جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]
 • جرایم زیست محیطی بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 205-212]
 • جمعیت های میکروبی ارایه مدل ریاضی به منظور بررسی فرآیند گیاه پالایی خاک های آلوده به مواد نفتی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 75-94]
 • جنگل های شمال ایران بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت های اجرای اصول جنگل در جنگل های شمال ایران (ریو تا ژوهانسبورگ) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 149-172]
 • جیوه جذب جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]
 • جیوه بررسی توانایی باکتری های رودخانة کر درحذف بیولوژیکی جیوه [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 97-106]

چ

 • چرخه ژئوشیمیائی بررسی تغییرات غلظت سرب، روی، مس و کادمیوم در محیط زیست شهری کرمان [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 161-177]
 • چگالی توان ارایۀ الگوریتم نوین طراحی توأم با مدل سازی و ارزیابی مقایسه ای برای سیستم های مرکب پیل سوختی تولید مجدد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 399-416]

ح

 • حذف بیولوژیکی بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر حذف بیولوژیکی غلظت های بالا از فلزات مس II و نیکل II با استفاده از راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 180-191]
 • حذف بیولوژیکی جیوه بررسی توانایی باکتری های رودخانة کر درحذف بیولوژیکی جیوه [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 97-106]
 • حذف همزمان NOx؛ SO2 امکان سنجی استفاده از فن آوری تابش موج الکترونی (EBDS) برای تصفیه و کنترل آلاینده های حاصل از دودکش واحدهای صنعتی و حذف همزمان گازهای NOx و SO2 [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 1-14]
 • حفاظت محیط زیست بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 227-236]
 • حقوقی- قضایی شهروندی بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 205-212]
 • حقوق محیط زیست بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 205-212]
 • حل عددی ارایه مدل ریاضی به منظور بررسی فرآیند گیاه پالایی خاک های آلوده به مواد نفتی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 75-94]
 • حمل‌ونقل بررسی توسعه پایدار حمل‌ونقل در ایران با استفاده از تحلیل چندهدفی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 33-46]
 • حمل و نقل سریع همگانی بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 249-268]

خ

 • خلیج فارس اصلاح زیستی آنتراسن در حوزه آبی جزیره سیری خلیج فارس با رویکرد ایمنی زیستی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 257-268]
 • خودروی دوگانه سوز تولید مبدل کاتالیستی برای خودروی دوگانه سوز روآ و مقایسه آن با مبدل های کاتالیستی وارداتی ایران خودرو [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 87-96]

د

 • دادسرا بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 205-212]
 • دی الکتریک بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • دسترسی بیولوژیکی بررسی منشأ و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 29-42]
 • دما مطالعه غلظت سرب موجود در هوای منطقه یک تهران در سال 1386 [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 93-106]

ذ

 • ذخایر دریایی بررسی روند توسعه جهانی آب زی پروری و اثرات آن در کاهش فشار بر ذخایر دریایی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 85-96]

ر

 • راکتور ناپیوسته مقایسه میان تصفیه پذیری بی هوازی شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهری حاوی سوبسترای کل و محلول [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 31-38]
 • راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر حذف بیولوژیکی غلظت های بالا از فلزات مس II و نیکل II با استفاده از راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 180-191]
 • رشته‌فعالیت های صنعتی بررسی آلایندگی زیست محیطی صنایع کشور با استفاده از رویکرد داده- ستانده (مورد خاصِ دی اکسید کربن) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 77-92]
 • رشد سالیانه بررسی روند توسعه جهانی آب زی پروری و اثرات آن در کاهش فشار بر ذخایر دریایی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 85-96]
 • رنگ‌زاهای راکتیو مطالعه تجزیه فتوکاتالیزوری رنگ‌زاهای راکتیو از پساب های نساجی: مدل‌سازی عددی اجزای محدود و کارهای تجربی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 117-128]
 • رواناب های سطحی بررسی آلودگی‌های ناشی از پمپ بنزین های سطح شهر تهران بر روان آب های سطحی اطراف پمپ بنزین ها [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 387-397]
 • رودخانة کر بررسی توانایی باکتری های رودخانة کر درحذف بیولوژیکی جیوه [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 97-106]
 • رودخانه جاجرود لزوم مدیریت کیفیت رودخانه جاجرود [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 119-130]
 • رودخانه قره‌سو ارزیابی خسارات کشاورزی ناشی از سیلاب با استفاده از مدل سازی HEC-RAS و ARC View [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 95-108]
 • روز- درجه سیستم های ترکیبی خورشیدی راه حلی نوین برای گرمایش در ساختمان ها [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 15-28]
 • روش اجزای محدود مطالعه تجزیه فتوکاتالیزوری رنگ‌زاهای راکتیو از پساب های نساجی: مدل‌سازی عددی اجزای محدود و کارهای تجربی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 117-128]
 • روش اشباع تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]
 • روش دلفی طراحی مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی(مطالعه موردی:منطقه ۲۲شهرتهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 127-138]
 • روش‌های سازه‌ای ارزیابی خسارات کشاورزی ناشی از سیلاب با استفاده از مدل سازی HEC-RAS و ARC View [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 95-108]

ز

 • زمان بازگشت سرمایه سیستم های ترکیبی خورشیدی راه حلی نوین برای گرمایش در ساختمان ها [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 15-28]
 • زئولیت ZSM-5 تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]

س

 • سامانه اطلاعات جغرافیایی طراحی مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی(مطالعه موردی:منطقه ۲۲شهرتهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 127-138]
 • سبوس گندم جذب جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]
 • سرب مطالعه غلظت سرب موجود در هوای منطقه یک تهران در سال 1386 [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 93-106]
 • سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) بررسی تغییرات غلظت سرب، روی، مس و کادمیوم در محیط زیست شهری کرمان [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 161-177]
 • سیستم بازیافت انرژی ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انر‍ژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 15-24]
 • سیستم تهویه موضعی کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 109-116]
 • سیستم سنتی جمع آوری پسماند بررسی طرح تفکیک در مبدا (منطبق با نظام فنی) از دیدگاه اقتصاد محیط زیست و مقایسه آن با طرح سنتی (مطالعه موردی:منطقه 20 تهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 117-126]
 • سیستم مدیریت ایمنی بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 1-14]
 • سیستم ناپیوسته تخمیر تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه‌های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 139-148]
 • سیستم های ترکیبی خورشیدی سیستم های ترکیبی خورشیدی راه حلی نوین برای گرمایش در ساختمان ها [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 15-28]
 • سیلاب ارزیابی خسارات کشاورزی ناشی از سیلاب با استفاده از مدل سازی HEC-RAS و ARC View [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 95-108]
 • سلول های فتوولتائیک ارایۀ الگوریتم نوین طراحی توأم با مدل سازی و ارزیابی مقایسه ای برای سیستم های مرکب پیل سوختی تولید مجدد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 399-416]
 • سیمان بررسی آثار گردوغبار ناشی از صنایع سیمان برتنوع وتراکم پوشش گیاهی مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 107-120]
 • سهمیه انتشار امکان سنجی اجرای تجارت نشر در نیروگاه ها و کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 137-153]
 • سواحل دریای خزر بررسی کیفیت آب های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از شاخص های OECD و TRIX [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 193-204]

ش

 • شاخص های کیفی بررسی کیفیت آب های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از شاخص های OECD و TRIX [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 193-204]
 • شبکه توزیع آب آشامیدنی بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 65-74]
 • شدت دی اکسید کربن بررسی آلایندگی زیست محیطی صنایع کشور با استفاده از رویکرد داده- ستانده (مورد خاصِ دی اکسید کربن) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 77-92]
 • شیرابه مقایسه میان تصفیه پذیری بی هوازی شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهری حاوی سوبسترای کل و محلول [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 31-38]
 • شیرابه بررسی تصفیه پذیری شیرابه کارخانه کمپوست شرکت کود آلی گیلان با استفاده از فیلترهای بیهوازی ( با جریان رو به پایین و رو به بالا) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 43-50]
 • شیرابه بررسی کارایی لاینرهای رسی متراکم شده در حذف طبیعی آلاینده های شیرابه تولیدی در محل دفن زباله های شهری (مطالعه موردی : محل دفن کهریزک) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 61-72]
 • شرکت کود آلی گیلان بررسی تصفیه پذیری شیرابه کارخانه کمپوست شرکت کود آلی گیلان با استفاده از فیلترهای بیهوازی ( با جریان رو به پایین و رو به بالا) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 43-50]
 • شیشه مدیریت بازیافت شیشه در شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 41-50]
 • شهر تهران پیشنهاد بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران در خصوص منواکسید کربن [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 51-60]
 • شهر کرمان بررسی تغییرات غلظت سرب، روی، مس و کادمیوم در محیط زیست شهری کرمان [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 161-177]

ص

 • صنعت برق امکان سنجی اجرای تجارت نشر در نیروگاه ها و کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 137-153]
 • صنعت هوانوردی بررسی وضعیت مدیریت بهره وری سبز در بخش غیر دولتی (مطالعه موردی شرکت هواپیمایی آسمان) [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 59-70]

ض

 • ضایعات کشاورزی جذب جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 111-118]
 • ضریب تبدیل تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]

ط

 • طبیعت گردی ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 237-247]
 • طرح جامع پیشنهاد بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران در خصوص منواکسید کربن [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 51-60]

ع

 • عوامل راهبردی ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 237-247]

غ

 • غذا بررسی روند توسعه جهانی آب زی پروری و اثرات آن در کاهش فشار بر ذخایر دریایی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 85-96]

ف

 • فاصله مطالعه غلظت سرب موجود در هوای منطقه یک تهران در سال 1386 [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 93-106]
 • فاضلاب های با بار آلودگی بالا بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]
 • فاکتور انتشار بررسی کارآیی سیستم های کنترل کننده ذرات معلق و تعیین میزان انتشار در کارخانجات آسفالت مشهد [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • فرآیند تابش موج الکترونی امکان سنجی استفاده از فن آوری تابش موج الکترونی (EBDS) برای تصفیه و کنترل آلاینده های حاصل از دودکش واحدهای صنعتی و حذف همزمان گازهای NOx و SO2 [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 1-14]
 • فضاهای باز شهری پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 173-184]
 • فیلترهای بیهوازی بررسی تصفیه پذیری شیرابه کارخانه کمپوست شرکت کود آلی گیلان با استفاده از فیلترهای بیهوازی ( با جریان رو به پایین و رو به بالا) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 43-50]
 • فلزات سنگین بررسی منشأ و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 29-42]
 • فلزات سنگین ارزیابی فنی اقتصادی و زیست¬محیطی روش های تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری به روش AHP [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 107-116]
 • فلزات سنگین بررسی تغییرات غلظت سرب، روی، مس و کادمیوم در محیط زیست شهری کرمان [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 161-177]

ق

 • قانون سرب و مس بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 65-74]
 • قرارهای نهایی بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 205-212]

ک

 • کادمیوم اثر مصرف لجن فاضلاب و کلرید کادمیوم بر انتقال این عنصر در خاک و جذب آن به وسیله گیاه [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 47-58]
 • کاربری اراضی برنامه ریزی محیط زیست با روش فرآیند برنامه ریزی و GIS مطالعه موردی: دهستان کهک [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 73-84]
 • کاربری شهری و خدماتی طراحی مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی(مطالعه موردی:منطقه ۲۲شهرتهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 127-138]
 • کارخانه قند تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه‌های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 139-148]
 • کارخانه کمپوست بررسی تصفیه پذیری شیرابه کارخانه کمپوست شرکت کود آلی گیلان با استفاده از فیلترهای بیهوازی ( با جریان رو به پایین و رو به بالا) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 43-50]
 • کارخانه نساجی ارزیابی خطر صنعت نساجی بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 11-24]
 • کارکنان در معرض ارزیابی خطر صنعت نساجی بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 11-24]
 • کانال کنترل ارتعاشات محیطی القا شده به انسان با روش Trench Barrier [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 53-60]
 • کاهش آلودگی هوا پیشنهاد بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران در خصوص منواکسید کربن [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 51-60]
 • کاهش کارایی در اثر خستگی و حد مواجهه کنترل ارتعاشات محیطی القا شده به انسان با روش Trench Barrier [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 53-60]
 • کرونا بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • کیک لجن بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از لجن واحدهای آنودایزینگ آلومینیوم وارایه راهکارهای مناسب [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 155-160]
 • کلکتور سیستم های ترکیبی خورشیدی راه حلی نوین برای گرمایش در ساختمان ها [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 15-28]
 • کنترل آلودگی هوا امکان سنجی استفاده از فن آوری تابش موج الکترونی (EBDS) برای تصفیه و کنترل آلاینده های حاصل از دودکش واحدهای صنعتی و حذف همزمان گازهای NOx و SO2 [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 1-14]
 • کهک برنامه ریزی محیط زیست با روش فرآیند برنامه ریزی و GIS مطالعه موردی: دهستان کهک [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 73-84]
 • کولین استئارات تهیه نانو صابون کولین استئارات به همراه فعال کننده سطحی وافزودن آن به بنزین جهت کاهش آلایندگی خودرو و جلوگیری از ایجاد رسوبات در موتور [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 417-426]

گ

 • گیاه پالایی ارایه مدل ریاضی به منظور بررسی فرآیند گیاه پالایی خاک های آلوده به مواد نفتی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 75-94]
 • گردوغبار بررسی آثار گردوغبار ناشی از صنایع سیمان برتنوع وتراکم پوشش گیاهی مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 107-120]

ل

 • لاینر رسی متراکم شده بررسی کارایی لاینرهای رسی متراکم شده در حذف طبیعی آلاینده های شیرابه تولیدی در محل دفن زباله های شهری (مطالعه موردی : محل دفن کهریزک) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 61-72]
 • لجن فاضلاب اثر مصرف لجن فاضلاب و کلرید کادمیوم بر انتقال این عنصر در خاک و جذب آن به وسیله گیاه [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 47-58]
 • لجن فعال بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]

م

 • ماتریس . EEF ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 237-247]
 • ماتریس IEF ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 237-247]
 • ماهی کپور معمولی بررسی اثر سمیت آمونیاک بر بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 131-148]
 • مبدل کاتالیستی تولید مبدل کاتالیستی برای خودروی دوگانه سوز روآ و مقایسه آن با مبدل های کاتالیستی وارداتی ایران خودرو [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 87-96]
 • مجوزهای قابل تبادل نشر امکان سنجی اجرای تجارت نشر در نیروگاه ها و کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 137-153]
 • محیط زیست امکان سنجی اجرای تجارت نشر در نیروگاه ها و کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 137-153]
 • محیط زیست برنامه ریزی محیط زیست با روش فرآیند برنامه ریزی و GIS مطالعه موردی: دهستان کهک [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 73-84]
 • محلات مسکونی پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 173-184]
 • محل دفن کهریزک بررسی کارایی لاینرهای رسی متراکم شده در حذف طبیعی آلاینده های شیرابه تولیدی در محل دفن زباله های شهری (مطالعه موردی : محل دفن کهریزک) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 61-72]
 • مدیا (آکنه) بررسی تصفیه پذیری شیرابه کارخانه کمپوست شرکت کود آلی گیلان با استفاده از فیلترهای بیهوازی ( با جریان رو به پایین و رو به بالا) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 43-50]
 • مدیریت کیفیت لزوم مدیریت کیفیت رودخانه جاجرود [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 119-130]
 • مدیریت محیط زیست بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت های اجرای اصول جنگل در جنگل های شمال ایران (ریو تا ژوهانسبورگ) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 149-172]
 • مدل بیلان آب بررسی اعتبـار مدل های ریاضی و رایانه ای تخمین تبخیر غیرماندگار از سطح خاک لخت توسط عملیات میـدانی سنجش تبخیـر [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 129-136]
 • مدل رایانه ای LEACHM بررسی اعتبـار مدل های ریاضی و رایانه ای تخمین تبخیر غیرماندگار از سطح خاک لخت توسط عملیات میـدانی سنجش تبخیـر [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 129-136]
 • مدل ریاضی ارایه مدل ریاضی به منظور بررسی فرآیند گیاه پالایی خاک های آلوده به مواد نفتی [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 75-94]
 • مدل ریاضی خطی طراحی مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی(مطالعه موردی:منطقه ۲۲شهرتهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 127-138]
 • مدل‌سازی عددی مطالعه تجزیه فتوکاتالیزوری رنگ‌زاهای راکتیو از پساب های نساجی: مدل‌سازی عددی اجزای محدود و کارهای تجربی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 117-128]
 • مدل سازی و انتگراسیون ارایۀ الگوریتم نوین طراحی توأم با مدل سازی و ارزیابی مقایسه ای برای سیستم های مرکب پیل سوختی تولید مجدد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 399-416]
 • مدل های ANFIS پیش بینی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل های ساختاری، سری زمانی و سیستم شبکه های عصبی-فازی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • مدل های ARIMA پیش بینی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل های ساختاری، سری زمانی و سیستم شبکه های عصبی-فازی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • مدل های رگرسیونی پیش بینی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل های ساختاری، سری زمانی و سیستم شبکه های عصبی-فازی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • مدل های سری زمانی پیش بینی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل های ساختاری، سری زمانی و سیستم شبکه های عصبی-فازی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • مسII بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر حذف بیولوژیکی غلظت های بالا از فلزات مس II و نیکل II با استفاده از راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 180-191]
 • معادله Richards بررسی اعتبـار مدل های ریاضی و رایانه ای تخمین تبخیر غیرماندگار از سطح خاک لخت توسط عملیات میـدانی سنجش تبخیـر [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 129-136]
 • میکروارگانیسم اصلاح زیستی آنتراسن در حوزه آبی جزیره سیری خلیج فارس با رویکرد ایمنی زیستی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 257-268]
 • ملاس نیشکر تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه‌های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 139-148]
 • منابع آلاینده غیرنقطه‌ای بررسی آلودگی‌های ناشی از پمپ بنزین های سطح شهر تهران بر روان آب های سطحی اطراف پمپ بنزین ها [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 387-397]
 • منطقه خزر شناخت منابع تولید زباله های صنعتی و راهکارهای بازیافت در منطقه خزر [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 227-236]
 • منولیت سرامیکی تولید مبدل کاتالیستی برای خودروی دوگانه سوز روآ و مقایسه آن با مبدل های کاتالیستی وارداتی ایران خودرو [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 87-96]
 • مواد زاید جامد مدیریت بازیافت شیشه در شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 41-50]
 • مونولیت تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 61-76]

ن

 • نیاز مستقیم و غیر مستقیمِ انرژی بررسی آلایندگی زیست محیطی صنایع کشور با استفاده از رویکرد داده- ستانده (مورد خاصِ دی اکسید کربن) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 77-92]
 • نانو تهیه نانو صابون کولین استئارات به همراه فعال کننده سطحی وافزودن آن به بنزین جهت کاهش آلایندگی خودرو و جلوگیری از ایجاد رسوبات در موتور [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 417-426]
 • نرم افزار GAMS ارایۀ الگوریتم نوین طراحی توأم با مدل سازی و ارزیابی مقایسه ای برای سیستم های مرکب پیل سوختی تولید مجدد [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 399-416]
 • نیروگاه سیکل ترکیبی ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انر‍ژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 15-24]
 • نظام فنی و اجرایی بررسی طرح تفکیک در مبدا (منطبق با نظام فنی) از دیدگاه اقتصاد محیط زیست و مقایسه آن با طرح سنتی (مطالعه موردی:منطقه 20 تهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 117-126]
 • نظریه فازی طراحی مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی(مطالعه موردی:منطقه ۲۲شهرتهران) [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 127-138]
 • نیکلII بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر حذف بیولوژیکی غلظت های بالا از فلزات مس II و نیکل II با استفاده از راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 180-191]
 • نمونه برداری مطالعه غلظت سرب موجود در هوای منطقه یک تهران در سال 1386 [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 93-106]

ه

 • هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای ( PAHs) اصلاح زیستی آنتراسن در حوزه آبی جزیره سیری خلیج فارس با رویکرد ایمنی زیستی [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 257-268]
 • هزینه های اجتماعی ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انر‍ژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 15-24]
 • هزینه های اجتماعی پیش بینی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل های ساختاری، سری زمانی و سیستم شبکه های عصبی-فازی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • هزینه های اجتماعی سیستم های ترکیبی خورشیدی راه حلی نوین برای گرمایش در ساختمان ها [دوره 11، شماره 3، 1388، صفحه 15-28]
 • هواگذر واقعی کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب [دوره 11، شماره 4، 1388، صفحه 109-116]