نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی کیفیت آب، مطالعه موردی در مخازن چاه نیمه زابل [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 13-21]
 • آبزی پروری بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 19-28]
 • آرتمیا بررسی اثرات شوری های بالا بر رشد و بقای آرتمیای بکرزای برکه های اطراف دریاچه ارومیه و دریای قم [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 65-70]
 • آرسنیک مطالعه آزمایشگاه حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]
 • آلاینده ارائه مدل ریاضی بر پایه پیش بینی انتشار آلاینده های زیست محیطی در یک نیروگاه نمونه [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 95-102]
 • آلاینده های فلزی حذف موثر آلاینده های فلزی از پسماند رادیواکتیو به وسیله جاذب بیوپلیمری تولید شده توسط باکتری بومی باسیلوس 1390.IRL [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 33-39]
 • آلودگی بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 31-45]
 • آلودگی رودخانه بررسی منابع آلاینده رودخانه هراز و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل آن [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 61-70]
 • آلودگی زیست محیطی بررسی مشکلات زیست محیطی شهر جدید پردیس و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 121-140]
 • آلودگی صدا بررسی مقایسه ای نقش موانع فیزیکی و بیولوژیک در کاهش آلودگی صوتی حدفاصل پارک جنگلی نور تا پارک جنگلی سی سنگان ، نور ، ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 79-86]
 • آلودگی صوتی بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 149-158]
 • آموزش رسمی و غیر رسمی نقش و کاربرد مدل هنگرفورد در آموزش محیط زیست (Infusion, Defusion) [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 112-122]
 • آهک هیدراته جایگزین نمودن سولفات آهن و آهک هیدراته به جای سیانور سدیم در فوناسیون تفریقی لکان [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 85-94]

ا

 • اثرات زیست محیطی بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 31-45]
 • احتراق ارائه مدل ریاضی بر پایه پیش بینی انتشار آلاینده های زیست محیطی در یک نیروگاه نمونه [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 95-102]
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی ارزشیابی گزینه های توسعه در ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 73-84]
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی بررسی قوانین و مقرات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 95-110]
 • ارزشیابی بر مبنای قیمت بازار بررسی تبعات اقتصادی عدم مبارزه با گونه مهاجم شانه دار در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 117-128]
 • ارزشیابی چند معیاره ارزشیابی گزینه های توسعه در ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 73-84]
 • ارزشیابی گزینه ها ارزشیابی گزینه های توسعه در ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 73-84]
 • ارزش تفرجی ارزشگذاری اقتصادی - تفرجگاهی پارک جنگلی طالقانی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 83-92]
 • ارزش های اکولوژیک و اقتصادی بررسی تبعات اقتصادی عدم مبارزه با گونه مهاجم شانه دار در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 117-128]
 • استان تهران بررسی اجمالی امکان دفن پسماندهای شهری استان تهران بر اساس روش اولکنو [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]
 • استاندارد آب آشامیدنی بررسی منابع آلاینده رودخانه هراز و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل آن [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 61-70]
 • استان قم مدیریت زیست محیطی زائدات جامد صنایع سنگبری مطالعه موردی استان قم [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 65-74]
 • استراتژی جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 87-100]
 • استریلیزاسیون مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 37-46]
 • استرونسیوم جذب و حذف استرونسیوم پایدار و استرونسیوم ( رادیواکتیو ) به کمک جلبک قهوه ای Cystoseiraindica در رفع آلودگی های زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-10]
 • اسمز معکوس مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 1-12]
 • اکوتوریسم تدوین مدیریت اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده جهان نما [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 71-82]
 • اماکن دفن بررسی اجمالی امکان دفن پسماندهای شهری استان تهران بر اساس روش اولکنو [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]
 • امنیت مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 103-123]
 • انتشار ذرات معلق مدل سازی انتشار ذرات معلق با بکارگیری مدل ADMS - Urban [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 1-16]
 • انتگراسیون استفاده از روش انتگراسیون حرارتی فرایند به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در برج های تقطیر نفت [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 41-51]
 • اولکنو بررسی اجمالی امکان دفن پسماندهای شهری استان تهران بر اساس روش اولکنو [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]
 • اولویت بندی بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 53-60]

ب

 • بازده بررسی پیامدهای اقتصادی - زیست محیطی افزایش بازده نیروگاه های برق فسیلی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 15-30]
 • بافت آبشش بررسی اثرات سولفات روی بر بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 29-36]
 • بام فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکردی دوباره به طبیعت [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 57-72]
 • برج تقطیر استفاده از روش انتگراسیون حرارتی فرایند به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در برج های تقطیر نفت [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 41-51]
 • بقا بررسی اثرات شوری های بالا بر رشد و بقای آرتمیای بکرزای برکه های اطراف دریاچه ارومیه و دریای قم [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 65-70]
 • بکرزا بررسی اثرات شوری های بالا بر رشد و بقای آرتمیای بکرزای برکه های اطراف دریاچه ارومیه و دریای قم [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 65-70]
 • بیماری های کلیوی بررسی اثر کادمیوم در بیماری های کلیوی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 111-116]
 • بین المللی تعهد و مسئولیت دولت ها در رعایت محیط زیست [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 101-110]
 • بوم آوری فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکردی دوباره به طبیعت [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 57-72]

پ

 • پایداری رویکرد پایداری در متن شهرسازی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 111-120]
 • پارک جنگلی نور بررسی مقایسه ای نقش موانع فیزیکی و بیولوژیک در کاهش آلودگی صوتی حدفاصل پارک جنگلی نور تا پارک جنگلی سی سنگان ، نور ، ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 79-86]
 • پتروشیمی بندر امام خمینی مدل سازی تاثیر تغییر pH در انتقال فلزات سنگین ( نیکل و کادمیوم ) در خلیج فارس ( خورموسی ) ناشی از فعالیت های پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • پتروشیمی بندر امام خمینی مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 47-54]
 • پراکنش تنوع ، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال های قبل [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 129-138]
 • پسماند رادیواکتیو حذف موثر آلاینده های فلزی از پسماند رادیواکتیو به وسیله جاذب بیوپلیمری تولید شده توسط باکتری بومی باسیلوس 1390.IRL [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 33-39]
 • پسماند شهری بررسی اجمالی امکان دفن پسماندهای شهری استان تهران بر اساس روش اولکنو [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 37-46]
 • پوشش گیاهی بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-6]

ت

 • تپه های مرجانی بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 19-28]
 • تثبیت کروم تثبیت و جامدسازی فن حاصل از صنایع آبکاری با استفاده از مصالح ساختمانی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]
 • تراز فشار صوت بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 149-158]
 • تراز معادل صدا اندازه گیری و مدل سای تراز صدا ( Leq ) و تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی ( مطالعه موردی در یک کارخانه خودروسازی ) [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 47-56]
 • تراز معادل صدا بررسی مقایسه ای نقش موانع فیزیکی و بیولوژیک در کاهش آلودگی صوتی حدفاصل پارک جنگلی نور تا پارک جنگلی سی سنگان ، نور ، ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 79-86]
 • تراکم تنوع ، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال های قبل [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 129-138]
 • تست ایمز بررسی اثرات جهش زایی و سرطان زایی سه ترکیب افزودنی به نفت خام میدان سیری ( واقع در خلیج فارس ) ، توسط باکتری سالمونلاتیی مودیوم ( Amestest ) [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 55-64]
 • تعامل اجتماعی رویکرد پایداری در متن شهرسازی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 111-120]
 • تغییر کاربری اراضی بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-6]
 • تنوع تنوع ، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال های قبل [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 129-138]
 • تولید مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 47-54]

ج

 • جاذب بیوپلیمری حذف موثر آلاینده های فلزی از پسماند رادیواکتیو به وسیله جاذب بیوپلیمری تولید شده توسط باکتری بومی باسیلوس 1390.IRL [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 33-39]
 • جامدسازی و تثبیت تثبیت و جامدسازی فن حاصل از صنایع آبکاری با استفاده از مصالح ساختمانی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]
 • جبران تعهد و مسئولیت دولت ها در رعایت محیط زیست [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 101-110]
 • جریان چگالی مدلسازی تئوری گسترش عرضی جریان چگالی سه بعدی حاوی ذرات در حالتهای غیر دائم [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 23-36]
 • جریان حاوی ذرات مدلسازی تئوری گسترش عرضی جریان چگالی سه بعدی حاوی ذرات در حالتهای غیر دائم [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 23-36]
 • جزیره قشم بررسی روابط زیست سنجی لاک پشت عقابی ( Eretmochelys imbricate bissa ) در سواحل جزیره قشم [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 139-148]
 • جلبک قهوه ای جذب و حذف استرونسیوم پایدار و استرونسیوم ( رادیواکتیو ) به کمک جلبک قهوه ای Cystoseiraindica در رفع آلودگی های زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-10]
 • جلبک ماکروسکوپی کارا مطالعه آزمایشگاه حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]
 • جمعیت ماهیان شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 103-111]

چ

 • چلپو کاشمر مطالعه آزمایشگاه حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]

ح

 • حاکمیت مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 103-123]
 • حس تعلق به مکان رویکرد پایداری در متن شهرسازی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 111-120]
 • حفاظ آکوستیکی اندازه گیری و مدل سای تراز صدا ( Leq ) و تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی ( مطالعه موردی در یک کارخانه خودروسازی ) [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 47-56]
 • حوزه آبریز بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]

خ

 • خسارت تعهد و مسئولیت دولت ها در رعایت محیط زیست [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 101-110]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بررسی کیفیت آب، مطالعه موردی در مخازن چاه نیمه زابل [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 13-21]
 • خلیج فارس مدل سازی تاثیر تغییر pH در انتقال فلزات سنگین ( نیکل و کادمیوم ) در خلیج فارس ( خورموسی ) ناشی از فعالیت های پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • خور موسی مدل سازی تاثیر تغییر pH در انتقال فلزات سنگین ( نیکل و کادمیوم ) در خلیج فارس ( خورموسی ) ناشی از فعالیت های پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • خون بررسی اثر کادمیوم در بیماری های کلیوی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 111-116]

د

 • داده های اقتصادی- اجتماعی ارزشگذاری اقتصادی - تفرجگاهی پارک جنگلی طالقانی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 83-92]
 • دریاچه پشت سد بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]
 • دریای خزر تنوع ، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال های قبل [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 129-138]
 • درجه سمیت بررسی اثر سمیت نیکل و وانادیوم بر روی دو گونه Artemia franciscana.Artemia urmiana [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 93-101]
 • درشت بی مهرگان کف زی بررسی کیفیت رودخانه کرج بر اساس تنوع خانواده های درشت بی مهرگان کف زی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 71-78]
 • دستگاه الکتروشوکر شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 103-111]
 • دفع نهایی مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 47-54]
 • دمای خشک بررسی و ارزیابی زیست محیطی سولفات های هوابرد در یک مجتمع پتروشیمی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 17-22]
 • دمولسیفایر بررسی اثرات جهش زایی و سرطان زایی سه ترکیب افزودنی به نفت خام میدان سیری ( واقع در خلیج فارس ) ، توسط باکتری سالمونلاتیی مودیوم ( Amestest ) [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 55-64]
 • دولتها تعهد و مسئولیت دولت ها در رعایت محیط زیست [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 101-110]
 • دولت ها مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 103-123]

ر

 • رشد بررسی اثرات شوری های بالا بر رشد و بقای آرتمیای بکرزای برکه های اطراف دریاچه ارومیه و دریای قم [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 65-70]
 • رودخانه کرج بررسی کیفیت رودخانه کرج بر اساس تنوع خانواده های درشت بی مهرگان کف زی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 71-78]
 • روستاها بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 53-60]
 • روش کلاوسون ارزشگذاری اقتصادی - تفرجگاهی پارک جنگلی طالقانی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 83-92]

ز

 • زایدات جامد مدیریت زیست محیطی زائدات جامد صنایع سنگبری مطالعه موردی استان قم [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 65-74]
 • زایدات خطرناک مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 47-54]
 • زایدات صنعتی مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 47-54]
 • زباله عفونی مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 37-46]
 • زی جذبی جذب و حذف استرونسیوم پایدار و استرونسیوم ( رادیواکتیو ) به کمک جلبک قهوه ای Cystoseiraindica در رفع آلودگی های زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-10]
 • زیست سنجی بررسی روابط زیست سنجی لاک پشت عقابی ( Eretmochelys imbricate bissa ) در سواحل جزیره قشم [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 139-148]
 • زیست محیطی بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 19-28]
 • زیست محیطی بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]
 • زئوپلانکتون تنوع ، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال های قبل [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 129-138]

ژ

 • ژنوتوکسیک بررسی اثرات جهش زایی و سرطان زایی سه ترکیب افزودنی به نفت خام میدان سیری ( واقع در خلیج فارس ) ، توسط باکتری سالمونلاتیی مودیوم ( Amestest ) [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 55-64]
 • ژئوپلتیک مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 103-123]

س

 • ساختمان های بلند فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکردی دوباره به طبیعت [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 57-72]
 • سیاست های کلان جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 87-100]
 • سایکرومتریک بررسی و ارزیابی زیست محیطی سولفات های هوابرد در یک مجتمع پتروشیمی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 17-22]
 • سالمونلا تیفی موریوم بررسی اثرات جهش زایی و سرطان زایی سه ترکیب افزودنی به نفت خام میدان سیری ( واقع در خلیج فارس ) ، توسط باکتری سالمونلاتیی مودیوم ( Amestest ) [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 55-64]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزشیابی گزینه های توسعه در ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 73-84]
 • سیانور سدیم جایگزین نمودن سولفات آهن و آهک هیدراته به جای سیانور سدیم در فوناسیون تفریقی لکان [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 85-94]
 • سرانه مواد زاید بیمارستانی مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 37-46]
 • سرعت باد بررسی و ارزیابی زیست محیطی سولفات های هوابرد در یک مجتمع پتروشیمی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 17-22]
 • سیستم تصفیه فاضلاب بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 53-60]
 • سیمان تثبیت و جامدسازی فن حاصل از صنایع آبکاری با استفاده از مصالح ساختمانی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]
 • سینتیک شیمیایی ارائه مدل ریاضی بر پایه پیش بینی انتشار آلاینده های زیست محیطی در یک نیروگاه نمونه [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 95-102]
 • سنجش از دور بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-6]
 • سولفات مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 1-12]
 • سولفات آهن جایگزین نمودن سولفات آهن و آهک هیدراته به جای سیانور سدیم در فوناسیون تفریقی لکان [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 85-94]
 • سولفات روی جایگزین نمودن سولفات آهن و آهک هیدراته به جای سیانور سدیم در فوناسیون تفریقی لکان [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 85-94]
 • سولفات روی بررسی اثرات سولفات روی بر بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 29-36]
 • سولفات های هوابرد بررسی و ارزیابی زیست محیطی سولفات های هوابرد در یک مجتمع پتروشیمی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 17-22]

ش

 • شهر جدید بررسی مشکلات زیست محیطی شهر جدید پردیس و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 121-140]
 • شهر صنعتی کاوه بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 31-45]
 • شوری بالا بررسی اثرات شوری های بالا بر رشد و بقای آرتمیای بکرزای برکه های اطراف دریاچه ارومیه و دریای قم [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 65-70]

ص

 • صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده از روش انتگراسیون حرارتی فرایند به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در برج های تقطیر نفت [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 41-51]
 • صنایع سنگبری مدیریت زیست محیطی زائدات جامد صنایع سنگبری مطالعه موردی استان قم [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 65-74]

ض

 • ضدخوردگی بررسی اثرات جهش زایی و سرطان زایی سه ترکیب افزودنی به نفت خام میدان سیری ( واقع در خلیج فارس ) ، توسط باکتری سالمونلاتیی مودیوم ( Amestest ) [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 55-64]
 • ضدکف بررسی اثرات جهش زایی و سرطان زایی سه ترکیب افزودنی به نفت خام میدان سیری ( واقع در خلیج فارس ) ، توسط باکتری سالمونلاتیی مودیوم ( Amestest ) [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 55-64]

ط

 • طبیعت فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکردی دوباره به طبیعت [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 57-72]
 • طبقه بندی برنامه محیط زیست سازمان ملل امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 55-64]
 • طرح و اجرای آموزش نقش و کاربرد مدل هنگرفورد در آموزش محیط زیست (Infusion, Defusion) [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 112-122]

ع

 • عمق تنوع ، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال های قبل [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 129-138]

ف

 • فاضلاب بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 53-60]
 • فلزات سنگین مدل سازی تاثیر تغییر pH در انتقال فلزات سنگین ( نیکل و کادمیوم ) در خلیج فارس ( خورموسی ) ناشی از فعالیت های پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • فلزات سنگین سرب اندازه گیری فلزات سنگین سرب، نیکل و جیوه در آب و رسوب در خلیج فارس منطقه عملیاتی عسلویه [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 23-31]
 • فلوتاسیون تفریقی جایگزین نمودن سولفات آهن و آهک هیدراته به جای سیانور سدیم در فوناسیون تفریقی لکان [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 85-94]

ق

 • قواعد پیشگیرانه بررسی قوانین و مقرات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 95-110]
 • قوانین برنامه ای جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 87-100]
 • قوانین و مقررات بررسی قوانین و مقرات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 95-110]

ک

 • کادمیوم بررسی اثر کادمیوم در بیماری های کلیوی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 111-116]
 • کارخانه نساجی بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 149-158]
 • کیفیت آب بررسی کیفیت رودخانه کرج بر اساس تنوع خانواده های درشت بی مهرگان کف زی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 71-78]
 • کلراید مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 1-12]
 • کیلکا بررسی تبعات اقتصادی عدم مبارزه با گونه مهاجم شانه دار در سواحل ایرانی دریای خزر [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 117-128]
 • کمینه سازی امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 55-64]
 • کنسانتره جایگزین نمودن سولفات آهن و آهک هیدراته به جای سیانور سدیم در فوناسیون تفریقی لکان [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 85-94]

گ

 • گیاهان سبز فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکردی دوباره به طبیعت [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 57-72]
 • گیاه پالایی مطالعه آزمایشگاه حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 11-18]
 • گسترش عرضی غیردایم مدلسازی تئوری گسترش عرضی جریان چگالی سه بعدی حاوی ذرات در حالتهای غیر دائم [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 23-36]
 • گندزدایی مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 37-46]

ل

 • لاک پشت عقابی بررسی روابط زیست سنجی لاک پشت عقابی ( Eretmochelys imbricate bissa ) در سواحل جزیره قشم [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 139-148]
 • لجن آبکاری تثبیت و جامدسازی فن حاصل از صنایع آبکاری با استفاده از مصالح ساختمانی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]

م

 • مانگرو بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 19-28]
 • میانگین رشد بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 19-28]
 • ماهی کپور معمولی بررسی اثرات سولفات روی بر بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 29-36]
 • محیط زیست بررسی اثر کادمیوم در بیماری های کلیوی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 111-116]
 • محیط زیست مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 103-123]
 • محیط زیست جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 87-100]
 • محیط زیست شهری بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 1-6]
 • محله رویکرد پایداری در متن شهرسازی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 111-120]
 • مخازن چاه نیمه بررسی کیفیت آب، مطالعه موردی در مخازن چاه نیمه زابل [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 13-21]
 • مدیریت تصفیه فاضلاب بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 53-60]
 • مدیریت زیست محیطی مدیریت زیست محیطی زائدات جامد صنایع سنگبری مطالعه موردی استان قم [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 65-74]
 • مدیریت زیست محیطی بررسی مشکلات زیست محیطی شهر جدید پردیس و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 121-140]
 • مدیریت زیست محیطی تدوین مدیریت اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده جهان نما [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 71-82]
 • مدل ADMS مدل سازی انتشار ذرات معلق با بکارگیری مدل ADMS - Urban [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 1-16]
 • مدل اینونتوری مدل سازی انتشار ذرات معلق با بکارگیری مدل ADMS - Urban [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 1-16]
 • مدل ریاضی ارائه مدل ریاضی بر پایه پیش بینی انتشار آلاینده های زیست محیطی در یک نیروگاه نمونه [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 95-102]
 • مدل سازی مدل سازی تاثیر تغییر pH در انتقال فلزات سنگین ( نیکل و کادمیوم ) در خلیج فارس ( خورموسی ) ناشی از فعالیت های پتروشیمی بندر امام خمینی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • مدلسازی تئوری مدلسازی تئوری گسترش عرضی جریان چگالی سه بعدی حاوی ذرات در حالتهای غیر دائم [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 23-36]
 • مدلسازی ریاضی مدل سازی انتشار ذرات معلق با بکارگیری مدل ADMS - Urban [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 1-16]
 • مدل سازی صدا اندازه گیری و مدل سای تراز صدا ( Leq ) و تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی ( مطالعه موردی در یک کارخانه خودروسازی ) [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 47-56]
 • میزان کدورت بررسی منابع آلاینده رودخانه هراز و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل آن [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 61-70]
 • مسوولیت تعهد و مسئولیت دولت ها در رعایت محیط زیست [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 101-110]
 • مقادیر مجاز بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 149-158]
 • مکان مطلوب مراوده اجتماعی رویکرد پایداری در متن شهرسازی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 111-120]
 • میکروسیلیس تثبیت و جامدسازی فن حاصل از صنایع آبکاری با استفاده از مصالح ساختمانی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 75-84]
 • منابع آب شرب بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]
 • منابع زیستی و هویت فرهنگی و اجتماعی تدوین مدیریت اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده جهان نما [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 71-82]
 • منافع ملی مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 103-123]
 • منبع صوتی اندازه گیری و مدل سای تراز صدا ( Leq ) و تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی ( مطالعه موردی در یک کارخانه خودروسازی ) [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 47-56]
 • مواد زاید بیمارستانی مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 37-46]
 • مواد زاید خطرناک امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 55-64]
 • موانع صوتی اندازه گیری و مدل سای تراز صدا ( Leq ) و تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی ( مطالعه موردی در یک کارخانه خودروسازی ) [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 47-56]
 • موانع صوتی بررسی مقایسه ای نقش موانع فیزیکی و بیولوژیک در کاهش آلودگی صوتی حدفاصل پارک جنگلی نور تا پارک جنگلی سی سنگان ، نور ، ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 79-86]

ن

 • نانوفیلتراسیون مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 1-12]
 • نیترات مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 1-12]
 • نیروگاه ارائه مدل ریاضی بر پایه پیش بینی انتشار آلاینده های زیست محیطی در یک نیروگاه نمونه [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 95-102]
 • نیروگاه های برق فسیلی بررسی پیامدهای اقتصادی - زیست محیطی افزایش بازده نیروگاه های برق فسیلی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 15-30]
 • نفت بررسی اثرات جهش زایی و سرطان زایی سه ترکیب افزودنی به نفت خام میدان سیری ( واقع در خلیج فارس ) ، توسط باکتری سالمونلاتیی مودیوم ( Amestest ) [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 55-64]
 • نقاط بحرانی اندازه گیری و مدل سای تراز صدا ( Leq ) و تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی ( مطالعه موردی در یک کارخانه خودروسازی ) [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 47-56]
 • نقشه صوتی اندازه گیری و مدل سای تراز صدا ( Leq ) و تعیین نقاط بحرانی از نظر آلودگی صوتی ( مطالعه موردی در یک کارخانه خودروسازی ) [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 47-56]
 • نیکل و جیوه اندازه گیری فلزات سنگین سرب، نیکل و جیوه در آب و رسوب در خلیج فارس منطقه عملیاتی عسلویه [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 23-31]
 • نیکل و وانادیوم بررسی اثر سمیت نیکل و وانادیوم بر روی دو گونه Artemia franciscana.Artemia urmiana [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 93-101]

و

 • واحد الفین پتروشیمی امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 55-64]
 • واحد صنعت بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 31-45]
 • وضعیت حقوقی بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]

ه

 • هزینه های اجتماعی بررسی پیامدهای اقتصادی - زیست محیطی افزایش بازده نیروگاه های برق فسیلی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 15-30]
 • هزینه های خارجی و فاکتورهای نشر بررسی پیامدهای اقتصادی - زیست محیطی افزایش بازده نیروگاه های برق فسیلی [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 15-30]